Jak podpořit podnikání?

Jak podpořit podnikání?

Pokud se má podnikání považovat za úspěšné, je třeba, aby svému majiteli přinášelo dostatečné zisky. Tedy aby se tímto počínáním dokázal uživit nejen podnikatel, ale i jeho zaměstnanci, aby se z toho daly zaplatit všechny účty a odvody, jež s firmou souvisejí, a aby pokud možno ještě něco zbylo.

Ovšem je smutnou skutečností, že to tak nejednou vůbec nevypadá. Firma sice existuje, možná se v ní i něco dělá, ovšem příjmy jsou natolik nízké, že se provoz vlastně nevyplácí, nebo možná ani nejsou žádné a podnik je tudíž v mínusu.

platební karta

Což je pochopitelně chyba. Nepodniká se přece proto, aby se ve firmě někdo namáhal a ještě na to doplácel z vlastní kapsy. A proto je ve chvíli, kdy se firma dostane do podobné situace, nezbytně zapotřebí provést náležité změny. Takové, jež zajistí prosperitu nebo alespoň takové ekonomické podmínky, v nichž se podnik vyplatí provozovat.

A jestli se mají takové změny provést, je nejednou třeba nemalých investic do modernizace, jež zákonitě není zadarmo. A to musí podnikatel zaplatit. A pokud na to nemá, musí si zkrátka někde půjčit, nechce-li přijít na buben.

Ovšem kde si má dotyčný půjčit? Od koho a jaký typ půjčky si má vzít, aby to bylo co nejvýhodnější?

srolované bankovky

Možných odpovědí je více. Ale hlavními kritérii by měla být jak ekonomická výhodnost, tak i šance takovou půjčku získat. Protože ne každý produkt je dostupný každému, kdo si o něj požádá.

V bankách se tak u půjček vesměs kladou natolik přísné požadavky, že podnikatel v nesnázích nedokáže vyhovět. Ovšem hypotéka bez příjmu, to je jiná. U té uspěje i ten, kdo je na tom skutečně zle. Tady totiž stačí dát coby záruku řádného splácení do zástavy vhodnou nemovitost, prokázat příjmy postačující ke splácení a je to. Podnikateli stačí splnit toto minimum požadavků a může rázem tak žádoucí peníze pro svou firmu získat. A zachránit ji před úpadkem, což je to nejdůležitější.

Back to Top