Co je to notářský zápis a proč zrovna on

Co je to notářský zápis a proč zrovna on

Určitě jste viděli spoustu článků o tom, jak založit společenství vlastníků jednotek v nějakém paneláku nebo činžáku, jak postupovat v případě změny či co dělat, když někteří členové nechtějí spolupracovat. O tom je více než dosti literatury odborné i populárně naučné a vůbec se tak nemusíte bát, že byste snad odpověď nenašli. Případně vždycky se můžete zeptat nějakého zkušeného advokáta nebo vlastně jakéhokoliv právníka, který prošel alespoň základním právním vzděláním. Ovšem co pro vás může být zcela matoucí je to, kolik odborných termínů se i v běžném styku používá. Co jsou to například ty stanovy, o kterých se toho tolik píše nebo co je to ten notářský zápis?

stamp-1415724_640

Odpovědi jsou jednodušší než se zdá a všechny můžeme buďto najít v zákoně, pokud se nám chce prodírat několika paragrafy s tím, že jako neprávníci těžko budeme hledat ten správný zákon, nebo se můžeme podívat třeba právě na tento článek. Tedy jednoduše.

Co jsou to stanovy?

Stanovy jsou základním dokumentem každého spolku, což je občanskoprávní umělá osoba (právní osoba), která sdružuje několik fyzických osob (občanů). Každá taková společnost musí mít základní dokument, stanovy, ve kterých jsou obsaženy základní pravidla toho, jak takový spolek bude fungovat, kolik bude mít volených orgánů, kolik bude mít hlasů, no zkrátka všechno, co je nutné pro to, aby spolek přijal nějaké rozhodnutí – rozhoduje se kolegiálně se všemi – nebo aby učinil nějaký krok. Protože sama umělá společnost fakticky neexistuje, všechno za ni vykonávají její členové, což jsou reálné a existující osoby ve spolku. Aby to mohlo fungovat, je třeba položit nějaké základní mantinely. Stanovy SVJ notářský zápis jsou tak doslova základní kámen.

paper-1976101_640

Notářský zápis na druhou stranu je druh zvláště chráněné listiny, dokumentu, který je chráněn a potvrzen notářem a jeho razítkem. Představuje tak daleko vyšší stupeň ochrany než kterýkoliv jiný dokument, opatřen například jen úředně potvrzenými podpisy stran. Notář si za to vezme notářskou odměnu, ovšem hlavní rozdíl je ten, že notář dokument oskenuje či okopíruje a zavede záznam v registru státu, který je veřejný. TO znamená, že dostáváte ještě větší ochranu, zároveň však už se členové spolku nemohou vymluvit na nevědomost nebo na to, že zapomněli – je to veřejné, dostupné, každý se může podívat.

Back to Top