Jak si udržet přátelství na celý život?

Jak si udržet přátelství na celý život?

Přátelství nejsou vždy jednoduchá. Stejně tak jako vždy netrvají od dětství až do konce života. Životní dráhy nás všech vedou různými směry a je naprosto přirozené, že jsou období, kdy se potkávají s cestami někoho jiného více, jindy zase méně, a stejně tak se může objevit období, kdy se neprotínají vůbec a pokračují dále každá zvlášť.

mraky nad silnicí

Stejně jako na všech vztazích, které udržujeme s druhými lidmi, i na přátelství musíme pracovat. Nic není zadarmo, a kvalitní vztahy už vůbec ne. Musíme se snažit a pečovat o ně jako o květiny – pravidelně zalévat, když je potřeba, vytáhnout je na světlo věnovat jim něco ze svého života. Abych však nemluvili jen v metaforách, pojďme si nastínit pár základních pravidel, která potřebujeme pro to, aby naše přátelství trvalo věky a překlenulo i ta nejtěžší společná období:

1.       Mluvme a buďme upřímní.

Chceme si být s někým blízcí, musíme s ním mluvit. Nejen o sobě, ale i o něm, o ostatních lidech, o událostech, které se dějí v našem okolí, o čemkoli, co nás napadne. Mluvme a především nelžeme. Přátelé by měli být našimi zrcadly, buďme i my těmi jejich. Je-li to třeba, řekněme pravdu, i v případě, že není zrovna příjemná.
děti na cestě

2.       Poslouchejme a reagujme.

Kamarádi nejsou jen od mluvení, někdy je potřeba druhému jen naslouchat. Třeba má zrovna spoustu zážitků nebo zlé období a potřebuje se nám svěřit. Buďme pozorní, seřaďme si vše, co uslyšíme a vytvořme si nějaký názor. Snažme se poskytovat druhému zpětnou vazbu a nekrmit ho poté jen obvyklými frázemi o tom, jak se vše spraví a vše bude dobré. Rozebírejme s ním problémy, přemýšlejme o nich, hledejme společně řešení.

3.       Netrucujme a usmiřujme se vždy jako první.

Přestože někdy může být těžké překonat svou hrdost a zejména tehdy, když se s kamarádem pořádně pohádáme, nikdy nenechávejme dusno mezi námi příliš dlouho stát. Berme to tak, že kamarádi jsou něco jako naše rodina. Jsou-li nám blízcí, nesnažme se je po každé hádce vymazat ze svého života. Naopak, snažme se je v našich životech udržet. Nebuďme uražení, snažme se situaci napravit, i tehdy, máme-li pocit, že jsme neshodu nezpůsobili. Přijděme tomu na kloub a společně začněme zase od začátku.


Back to Top